case

De afdeling communicatie van een ziekenhuis wordt zeven maanden ondersteund door een ervaren senior communicatieadviseur van flxbl. Het ziekenhuis heeft gekozen voor een integrale veranderaanpak, waarin naast cultuur & leiderschap, ook aandacht is voor een nieuwe visie op de zorg en een gewijzigde bedrijfsvoering. Aandacht voor goede zorg is er altijd wel geweest, maar het ontbreekt de laatste jaren vooral aan gezamenlijkheid en de mogelijkheid om van elkaar te leren. Er is een eilandcultuur ontstaan. Het ziekenhuis wil een reeks aan verbetermaatregelen invoeren en heeft daarvoor een Veranderprogramma opgesteld.

De interim adviseur van flxbl ontwikkelt een communicatiestrategie voor het Veranderprogramma en maakt deel uit van het gelijknamige, breed samengestelde, projectteam. Verder is zij de linking pin naar de afdeling communicatie, die nauw betrokken is bij de voortgang, de effectiviteit en de uitvoering van de communicatieactiviteiten. Er worden door de flxbl adviseur tal van vernieuwende (communicatie)middelen en activiteiten ontwikkeld en ingezet om de cultuurverandering te stimuleren. Daarbij houdt ze voortdurend contact met het hoofd Communicatie.

Er is echt ruimte voor medewerkers om via bijvoorbeeld cross-over werkoverleggen, debatten, teamsessies en workshops met verbeterborden met elkaar in gesprek te gaan. Zo raakt een groot deel van de dokters en de medewerkers echt betrokken bij het Veranderprogramma. Het samen nadenken en bespreken is nieuw en werpt na een aantal maanden zijn eerste voorzichtige vruchten af.